Va informam ca in baza ordinului 98 /2015 din 01.05.2015 cardul de asigurat  devine  obligatoriu pentru dovedirea stari de asigurat.

Accesati documentul in forma PDF la adresa: Ordin 98 din 30.04.2015

Mai jos gasiti un extras din legislatie prin care se specifica acest aspect.

(2) Până la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat se utilizează:

a) cardul naţional;

b) documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asiguraţii care nu prezintă cardul naţional.

(3) După data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat se utilizează:

a) cardul naţional;

b) adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă pentru persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional;

c) documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul naţional, până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii;

d) adeverinţă de înlocuire a cardului naţional pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat.