Conform comunicatului CNAS din 30.04.2015 (ora 19.00)  regula de validare PHM347 – Pentru aceasta reteta nu au fost completate datele despre cardul de sanatate / adeverinta de asigurat se aplica numai la eliberarea retetelor sub forma de avertizare  ca urmare a ordinului 246/2015 valabil din 1 mai 2015  [DESCARCA ORDIN 246]

Astfel, SE PERMITE ELIBERARE RETETELOR ASIGURATULUI CHIAR DACA ACESTA NU POATE PREZENTA CARDUL DE ASIGURAT conform art I pct 3 din ordinul  246/2015

Extras Art I pct 3 din ordinul  246/2015
“Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, sunt aplicabile de la data prevăzută la art. 2 alin (2) din HG nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care asiguraţii nu pot prezenta/utiliza cardul naţional de asigurări sociale de sănătate.”

Pentru a elibera reteta in aplicatie incepand cu 1 mai 2015 se permite semnarea retetei utilizand cartea de identitate,  conform exemplificarilor din imaginile de mai jos (selectand optiunea CARTE DE INDENTITATE si confirmand eliberarea )

semnare retete - CI

semnare retete - CI -confirmare

 

IMPORTANT!  

1. Va recomandam sa verificati starea asiguratului conform cazului II din comunicatul Precizari suplimentare privind eliberarea retetelor dupa data de 1 mai 2015 in acest caz.

2. Va recomandam sa parcurgeti comunicatele actualizate de ma jos:
Precizari suplimentare privind eliberarea retetelor dupa data de 1 mai 2015
Intrebari frecvente 
(categoria card sanatate)